PEURAPORUKKA

Peurajahtiin 2023 voivat osallistua kaikki viimeistään kesäkokouspäivänä (31.7.2023) jahtivoudille ilmoittautuneet Ruuhi-Lapin erämiehet ry:n jäsenet, joilla on peurajahtiin lainmukaiset aseet ja varusteet sekä luotiaseella metsästettäessä tarvittava ampumakoe suoritettuna.

Jahtiaseena voi lainsäädännön mukaan toimia kivääri, jousi tai haulikko täyteispatruunalla; valitulla aseella on käytävä vähintään kauden aikana vähintään kerran harjoittelemassa / tarkkuuttamassa ase. Kivääriä ja jousta käytettäessä, metsästäjältä vaaditaan ampumakoe.

Peuravouti: Janne Heimonen / 0405882318

Metsästysasetuksen mukaan metsästyksen johtajan pitää tietää missä ja milloin kukakin metsästää, ilmoita metsästys aikeistasi ennakkoon voudille!

LUVAT

 • 1 uros + 2 vasaa.
  • Naaras jolla vasat säästetään.
  • Ei sarvirajoitusta.

TOIMINTATAPOJA JA YLEISTÄ ASIAA

 • Metsästysaika: Vahtimalla (1.9.2023 — 15.2.2024), koiralla (30.9.2023 — 15.2.2024).
 • Metsästystapa: Vahtimalla tai koiralla.
 • Seuruemetsästys: Metsästyksenjohtajan pitää olla paikalla.
  • Esimerkiksi ajojahti koiralla ja kahdella passimiehellä –> seuruemetsästystä.
  • Usean henkilön yhtäaikaista vahtimismetsästystä ei katsota seuruemetsästykseksi, mutta metsästyksen johtajan pitää suunnitella jahti!
 • Hirvenmetsästys värinen vaatetus. Huom: vaatetusvaatimus ei koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta tai metsästysjousella.
 • Ampuja vastaa tekemisistään jahtitapahtumassa ja siitä että on luvallisella alueella.
 • Kaadosta heti ilmoitus peuravoudille, joka tiedottaa peuraporukkaa asiasta.
 • Saaliin pistämisen ja alkukäsittelyn tekee ampuja heti kaadon jälkeen, nylkeminen Rajalassa, jonne kutsutaan jahtiin osallistuvia tarvittava määrä.
 • Lihanjako tasapuolisuutta noudattaen:
  • Aikuinen: Jaetaan puolelle peuraporukan osallistujamäärästä sis. ampujan.
  • Vasa: Jaetaan neljän peuraporukan jäsenen kesken sis. ampujan.
  • Ajojahdissa jahtiin osallistujat + mahdolliset arvotut lisähenkilöt, yläolevan mukaisesti.
 • Saaliin muiden osien kuin lihan jako, hirvisäännöstön mukaan.
 • Haavoitetusta peurasta heti ilmoitus voudille.
 • Maksut: Aikuisen peuran kaatomaksu 17€, vasan 8€, Rajalan käyttömaksu 20€/peura.
 • Kaadettujen peurojen kaatomaksut, Rajalan käyttömaksu sekä mahdolliset muut yllättävät kulut (ampujasta /osallistujasta riippumattomat) jaetaan osallistujien / lihanjakajien kesken.
 • Peuran kuluvalla kaudella jo kaatanut jäsen voi osallistua ajometsästykseen, mutta voisi vahtimisessa antaa herrasmiesmäisesti mahdollisuuden seuraavan peuran kaatoon muille peuraporukan jäsenille, ainakin jos kaato on tapahtunut aivan kauden alussa.
 • Perustetaan vahtimispaikkoja sekä aktiivisia ruokintapaikkoja ja hankitaan peuroille ruokaa sovitun mukaisesti.
 • Vahtimisjahdista harkinnan mukaan ilmoitus maanomistajalle.
 • Ei ”yksityisiä” jahtipaikkoja.
 • Ilmoittakaa peurahavainnoista voudille, jotta metsästystä ja ruokintaa voidaan kohdentaa.

HUOM: Peurajahtiin osallistuvien toivotaan osallistuvan myös myöhemmin kannan hoitoon.