PEURAPORUKKA

Peurajahtiin 2019, voivat osallistua kaikki viimeistään kesäkokouspäivänä (28.7.2019) jahtivoudille ilmoittautuneet Ruuhi-Lapin erämiehet ry:n jäsenet, joilla on peurajahtiin lainmukaiset aseet ja varusteet sekä luotiaseella metsästettäessä tarvittava ampumakoe suoritettuna.

Jahtiaseena voi lainsäädännön mukaan toimia kivääri, jousi tai haulikko täyteis-patruunalla; valitulla aseella on käytävä vähintään kauden aikana vähintään kerran harjoittelemassa / tarkkuuttamassa ase. Kivääriä ja jousta käytettäessä, metsästäjältä vaaditaan ampumakoe.

Peuravouti: Janne Heimonen / 0405882318

Voudin pitää tietää missä ja milloin kukakin metsästää, ilmoita metsästys aikeistasi voudille soittamalla!

LUVAT

 • 1 uros (ei sarvirajoitusta)
 • 2 vasaa

TOIMINTATAPOJA JA YLEISTÄ ASIAA

 • Metsästysaika: Vahtimalla (1.9.2019 — 15.2.2020),  koiralla (28.9.2019 — 31.1.2020).
 • Metsästystapa: Vahtimalla tai koiralla.
 • Hirvenmetsästys värinen vaatetus. Huom: vaatetusvaatimus ei koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta tai metsästysjousella.
 • Ampuja vastaa tekemisistään jahtitapahtumassa ja siitä että on luvallisella alueella.
 • Kaadosta heti ilmoitus peuravoudille, joka tiedottaa peuraporukkaa asiasta.
 • Saaliin pistämisen ja alkukäsittelyn tekee ampuja heti kaadon jälkeen, nylkeminen Rajalassa, jonne kutsutaan jahtiin osallistuvia tarvittava määrä.
 • Aikuinen peura jaetaan peuraporukan kesken ja vasa neljän jäsenen kesken tasapuolisuutta noudattaen.
 • Saaliin muiden osien kuin lihan jako, hirvisäännöstön mukaan.
 • Haavoitetusta peurasta heti ilmoitus voudille.
 • Maksut: Aikuisen peuran kaatomaksu 17€, vasan 8€, Rajalan käyttömaksu 20€/peura.
 • Kaadettujen peurojen kaatomaksut, Rajalan käyttömaksu sekä mahdolliset muut yllättävät kulut (ampujasta /osallistujasta riippumattomat) jaetaan osallistujien / lihanjakajien kesken.
 • Peuran tällä kaudella jo kaatanut jäsen voi osallistua ajometsästykseen, mutta voisi vahtimisessa antaa herrasmiesmäisesti mahdollisuuden seuraavan peuran kaatoon muille peuraporukan jäsenille, ainakin jos kaato on tapahtunut aivan kauden alussa.
 • Perustetaan vahtimispaikkoja sekä aktiivisia ruokintapaikkoja ja hankitaan peuroille ruokaa sovitun mukaisesti.
 • Vahtimisjahdista harkinnan mukaan ilmoitus maanomistajalle.
 • Ei ”yksityisiä” jahtipaikkoja.
 • Ilmoittakaa peurahavainnoista voudille, jotta metsästystä ja ruokintaa voidaan kohdentaa.

HUOM: Peurajahtiin osallistuvien toivotaan osallistuvan myös myöhemmin kannan hoitoon.